កាបូបប្រមូលធូលី

 • Dust Collection Bag

  កាបូបប្រមូលធូលី

  ការបញ្ជាក់
  ធាតុ៖ កាបូបប្រមូលធូលីឈ្មោះ Brand.XYS
  សម្ភារៈ: ក្រណាត់មិនត្បាញកម្រិតសំឡេង: ៣៦ អិល
  ការប្រើប្រាស់: ម៉ាស៊ីនប្រមូលធូលីធូលីពណ៌: ស
  ប្រសិទ្ធភាព: ភាគល្អិតអង្កត់ផ្ចិត ០,៨um មាន ៩៨%